ENGLISH | TAGALOG

Sa Universal Access to Quality Tertiary Education Act, ano ang kasama sa libreng edukasyon?

Nakasaad sa batas na magiging libre na ang tuition fees, miscellaneous fees, at lahat ng mandatory fees sa State Universities and Colleges (SUCs), accredited Local Universities and Colleges (LUCs), at mga Technical-Vocational Institutions (TVIs) ng TESDA. Ipinapatibay rin ng batas ang scholarship programs at student loan program ng gobyerno.

Kailan ipapatupad ang libreng edukasyon?

Naniniwala kami at ang iba pang mga mambabatas na kayang ipatupad ang batas ngayong 2nd semester ng School Year 2017-2018. Ipaglalaban namin sa Kongreso ang pondo para sa batas na ito sa mga susunod na buwan. Kailangan rin trabahuin ang Implementing Rules and Regulations (IRR) ng batas kung saan ilalahad ang mga detalye ng implementasyon. Kailangan mapirmahan ng mga implementing agencies ang IRR bago ipatupad ang batas.

May pondo ba para rito?

Umaabot na sa bilyon-bilyon ang underspending ng gobyerno at dito maaaring kunin ang pondo sa unang taon. Sa mga sumusunod na taon, dapat regular budget item na ito lalo na’t dahil prayoridad natin ang edukasyon.

Ano ang mga qualifications sa pag-avail ng libreng edukasyon?

Sa State Universities and Colleges at Local Universities and Colleges

  • Pumasa ka sa admission standards at enrolled ka sa State University and College o accredited na Local University and College.
  • Pasado ka sa retention standards ng paaralan.
  • Ito ang una mong bachelor’s degree / Wala ka pang natatanggap na bachelor’s degree
  • Matatapos mo ang degree program mo sa loob ng isang taong makalipas sa itinakdang panahon ng programa (Example: Ang kurso mo ay BS Business Management at 4 na taon ang kursong ito. Kailangan mo ito matapos sa loob ng 5 na taon.)

Sa TESDA-run Tech-voc Institutions

  • Pumasa ka sa admission standards at enrolled ka sa isang tech-voc institution ng TESDA.
  • Pasado ka sa retention standards at wala kang naibagsak na kurso
  • Wala ka pang naibagsak na programa ng tech-voc
  • Hindi ka pa nakakatanggap ng degree sa mga kursong tech-voc na kapantay ng National Certificate (NC) III

Puwede pa rin ba ako mag-apply ng iba pang scholarship o student loan?

Puwede. Para sa mga gustong mag-aral sa pribadong paaralan, mga gustong kumuha ng pangalawang degree o master’s degree, o sa mga nangangailangan pa ng pinansiyal na suporta para sa libro, dormitory, transportasyon, at iba pang gastusin para sa pag-aaral, pagbabayad ng bayad ng libro, transportasyon, tirahan, at iba pang gastusin, puwede pa ring mag-apply sa scholarship program ng CHED. Ipinapatibay rin ng batas na ito ang Student Financial Assistance Programs (StuFAPs), ang mga programa na tumutulong sa mga estudyanteng naghihirap sa pamamagitan ng scholarships, grant-in-aid na programa, at student loans. Iba pa ang pondo na ito sa libreng tuition para sa State Universities and Colleges, Local Universities and Colleges, at TESDA-run Tech-voc Institutions.

Baka masyadong maraming estudyante ang tanggapin ng mga paaralan at bumaba ang kalidad ng edukasyon sa mga ito.

Hindi puwedeng tumanggap ng mas maraming estudyante ang mga State Universities and Colleges, Local Universities and Colleges, at TESDA-run Tech-voc Institutions. Kailangan nila magsumite ng maximum number of students na kakayanin ng kanilang facilities at teaching staff. Bawal sila lumampas sa numerong ito. Kung sila’y magpapalaki ng paaralan, mag-uupgrade ng pasilidad, at magpaparami ng estudyante, kailangan nila itong ipaalam at paaprubahan sa CHED.

Baka itaas lang nila ang miscellaneous fees sa schools.

Hindi puwede mangolekta ng tuition at iba pang fees ang mga State Universities and Colleges, Local Universities and Colleges, at government-run Tech-voc Institutions mula sa mga estudyante. Sakop na ito sa libreng edukasyon na hatid ng batas.

© 2017 Office of Sen. Bam Aquino. All Rights Reserved