“Ang edukasyon ay pagharap sa isang malaking labanan, lalo na para sa isang pamilyang salat sa yaman.

Hindi maganda ang kinahantungan ng relasyon ng aking mga magulang kaya mag- isa kong itinaguyod ng aking ina.

Gayundin, wala kaming naging permanenteng tirahan, kaya ilang beses din akong nagpalipat-lipat ng pinapasukang eskwelahan.

Hanggang sa natanggap ang aking ina bilang isang yaya. Ang trabahong ito ang nagtaguyod sa ikabubuhay naming mag-ina.

Labis kong ginalingan sa pag-aaral dahil iyon lang ang naiisip kong paraan para makabawi sa lahat ng sakripisyo ng aking ina para sa akin.

Ngunit pagka-graduate ko ng high school, napagtanto naming hindi kakasya ang sinasahod niya bilang yaya para masustentuhan ang aming mga bayarin, lalo’t higit ang aking pag- aaral.

Isang taon pa bago nakahanap ang aking ina ng panibagong trabaho. Noong una, naramdaman ko ang kanyang hirap sa paghahanap ng panggastos sa aking pag-aaral at sa araw araw naming pangangailangan.

Sumasagi rin sa isip ko na tumigil sa pag-aaral. Ngunit sinabi ko sa sarili ko, kapag ginawa ko iyon, para ko na ring isinantabi ang lahat ng ginawa ng aking ina para lang mabigyan ako ng oportunidad na makapag-aral.

Sa awa ng Diyos, hindi nagtagal ay dininig niya ang aking dasal. Nalaman ko mula sa Facebook na libre na ang edukasyon sa kolehiyo. Naging isang malaking biyaya ito para sa amin.

Ang libreng edukasyon ay isang pribilehiyo na magtutulak sa akin upang mas mag-aral nang mabuti at abutin ang aking mga nais makamtam sa buhay.”

- - -

Ma. Adelyn Laneta Doroin, 3rd year student, BS Education, Capiz State University

© 2017 Office of Sen. Bam Aquino. All Rights Reserved